சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் மை

 • ZT 3200K கரைப்பான் பிரிண்டர் 4/8pcs ஹெட் கொனிகா 512I

  ZT 3200K கரைப்பான் பிரிண்டர் 4/8pcs ஹெட் கொனிகா 512I

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு:அதிகபட்சம் 3.2மீ

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம்:

  • 130m2/h(உற்பத்தி முறை) /
  • 85m2/h(துல்லிய பயன்முறை) /
  • 62m2/h(உயர் துல்லிய முறை)

  ● அச்சுப்பொறிகள்: 4-8 PCS Konica 512i தலைகள்

  ● அச்சிடும் பொருள்: பிபி, பிவிசி, பூசப்பட்ட போட்டோ பேப்பர், லைட் ஷீட், கேன்வாஸ் மற்றும் பல