சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் மை

 • ZT 3200K Solvent Printer 4/8pcs head Konica 512I

  ZT 3200K கரைப்பான் அச்சுப்பொறி 4/8pcs தலை கொனிகா 512I

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: அதிகபட்சம் 3.2 மீ

  அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம்

  • 130 மீ 2 / மணி (உற்பத்தி முறை) /
  • 85 மீ 2 / மணி (துல்லிய முறை) /
  • 62 மீ 2 / மணி (உயர் துல்லிய முறை)

  ● பிரிண்டெட்ஸ் : 4-8 பிசிஎஸ் கொனிகா 512i தலைகள்

  Material அச்சிடும் பொருள் : பிபி, பிவிசி, பூசப்பட்ட புகைப்பட காகிதம், லைட் ஷீட், கேன்வாஸ் மற்றும் பல